Sporombygning på Thybanen, fra den 29.10.2004
Tryk på F11 for fuld skærm. (F11 for normal skærm igen)
Home

Page 1 of 1

Skærvetog i Bedsted Thy, ikke det wilde westen!

Sporskifte flyttet ca. 50 m. (nordenden)

Det gamle sporskifte

Bedsted Thy fra nord

Svejsning

Svejsning mangler

Manuel sporarbejde

Bedsted Thy fra syd

Skærve toget bliver læsset i Bedsted Thy

Skærve toget bliver læsset i Bedsted Thy

Skinnerne lagt nord for Snedsted, set mod nord

Skinnerne lagt nord for Snedsted, set fra nord

Published by Digital Photo Librarian
Foto: Arne Lind